Çalışma Saatleri : Pzt - Cuma 09:00-19:00

Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi

Kale Kayışları firması olarak;

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Hata kaynaklarını ortadan kaldırmak için tüm kademelerde risk analizlerinin bilinçli olarak yapılmasını,
 • Maliyetlerin düşürülmesini, verimliliğin arttırılmasını, performansın geliştirilmesi ile sermayemizin yükseltilmesini,
 • Rekabet ortamında işyerimizin benzerlerinin önünde olmasının sağlanmasını,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Kalite sisteminin zorunluluktan ziyade kanun, yönetmelik ve tüketiciye karşı bir sorumluluk olarak düşünülüp uygulanmasını,
 • Proses ve ürün güvenilirliğinin, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, 
 • Sevkiyatlarımızın zamanında ve istenen miktarda yapılmasını,
 • Tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurulmasını,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Acil durumlarda derhal müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde doğal çevrenin korunmasına ve enerji tasarrufuna önem verilmesini,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gereklerini  uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
   
  • Kaliteli Üretim

  • Zamanında Teslimat

  • Müşteri Memnuniyeti